Play Video

Polski

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna

Szkody osobowe powstałe na skutek wypadków często powodują drastyczne zmiany w stylu życia poszkodowanych. Ofiary wypadku często doświadczają uczucia niższości i bezradności w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi. Większość osób nie wie, jak postępować w takich sytuacjach i nie zna swoich praw.

Fulltingi posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę obejmującą kwestie prawne z zakresu odpowiedzialności deliktowej oraz ubezpieczeń. Doradzamy wszystkim osobom poszkodowanym w wypadkach zasięgnięcie natychmiastowej opinii lekarskiej. Niezwłoczne podjęcie odpowiednich kroków ułatwia nam późniejsze działania w Państwa interesie. Im szybciej zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej konsultacji, tym lepiej pozwoli nam to zadbać o Państwa prawa.

Poza sprawami dotyczącymi szkód osobowych zajmujemy się również wypadkami drogowymi, wypadkami morskimi, wypadkami w pracy oraz wypadkami w czasie wolnym od pracy.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.