Sjóslys

Ríkur réttur til bóta

Sjómennska getur verið hættulegt starf og því eiga sjómenn ríkan bótarétt. Ef þú slasast við vinnu á sjó, átt þú rétt á bótum vegna afleiðinga slyssins með sama hætti og ef þú hefðir lent í umferðarslysi, þ.e. án tillits til þess hvort slysið verði rakið til mistaka eða vanrækslu (sjá umfjöllun um umferðarslys). 


Þú getur m.a. átt rétt á greiðslu bóta vegna:

  • þjáningar 
  • tekjutaps
  • miska
  • örorku 
  • útlagður kostnaður vegna slyssins


Vegna þess hve mikinn rétt þeir eiga sem lenda í vinnuslysi á sjó, er mikilvægt að þú sem tjónþoli leitir réttar þíns, jafnvel þótt tjónið kunni að virðast smávægilegt í upphafi. Einnig er mjög brýnt að tilkynna viðeigandi aðilum um slysið strax, t.d. vinnuveitanda og Sjúkratryggingum Íslands.

Sjóslys portrait
Sjóslys landscape