IS / EN / PL

Bílslys / Umferðarslys

Ökumaður jafnrétthár

Slysatryggingin er lögboðin eins og ábyrgðartryggingin. Ekki þarf að sanna sök til að eiga rétt á bótum vegna umferðarslyss. Bótarétturinn er einfaldlega fyrir hendi ef slys verður. Algengt er að fólk átti sig ekki á bótarétti sínum eftir umferðarslys, verði það fyrir líkamstjóni. Það er t.d. útbreiddur misskilningur að fólk í órétti eigi ekki bótarétt vegna líkamstjóns sem það verður fyrir í umferðarslysi. Þetta er alrangt. Stór hluti af iðgjaldi fyrir hverja bifreið fer til tryggingar sem nefnist slysatrygging ökumanns og eiganda. Sú trygging á að gera ökumanninn jafnsettan farþegum. Bótaskylt tryggingafélag á að bæta þeim sem lenda í umferðarslysum eftirtalið:

  1. Útlagðan kostnað vegna slyssins s.s. kostnað vegna heimsókna til lækna, kostnað vegna sjúkrabifreiða, lyfjakostnað, sjúkraþjálfunarkostnað ofl. ásamt tjóni á fatnaði.
  1. Tekjutap. Verði fólk óvinnufært vegna slyss á það rétt á að fá tekjutapið greitt frá tryggingafélaginu eftir að launarétti lýkur hjá vinnuveitanda, þar til stöðugleikamarki er náð.
  1. Þjáningarbætur.
  1. Miskabætur.
  1. Bætur fyrir varanlega örorku.
  1. Lögfræðikostnað að stærstum hluta.
  1. Annað fjártjón.
Bílslys landscape